สนามข่าว รับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างหอชมเมืองท่าฉลอม