อบต.ท่าทรายเปิดเครื่องพ่นละอองบนสะพานลอย โดยใช้หลัก”ฝอยดักฝอย”

อบต.ท่าทรายเปิดเครื่องพ่นละอองบนสะพานลอย โดยใช้หลัก”ฝอยดักฝอย”

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายภูดิส แก้วตระกูลโชติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ได้ดำเนินการติดตั้งหัวฉีดและทดสอบเปิดเครื่องพ่นละอองฝอยบนสะพานลอยบริเวณถนนเศรษฐกิจ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน เนื่องจาก ฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 มีขนาดเล็กมาก จึงได้เปลี่ยนวิถีการดำเนินการในการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยใช้หลัก ฝอยดักฝอย ซึ่งสะพานลอย 1 สะพานลอยจะติดตั้งหัวฉีดละอองพ่นน้ำ 20 หัวฉีด โดยจะเปิดเครื่องฉีดพ่นละอองฝอย 2 ช่วงเวลา คือในช่วงเช้าและช่วงค่ำในทุกวัน ช่วงละ 5 ชั่วโมงจะใช้น้ำ 200 ลิตร ถือเป็นการประหยัดน้ำได้มาก อบต.ท่าทราย มีสะพานลอยที่อยู่ในพื้นที่จำนวน 4 สะพานลอย คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า

สำหรับ สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ในช่วงเช้า พบว่า สถานการณ์โดยรวมฝุ่น PM 2.5 ริมถนนพระราม 2 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนบริเวณตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงขอแนะนำการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ เด็กผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์/ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ : หากมีอาการ เช่น ไอ หายใจลําบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทํากิจกรรมกลางแจ้ง และ ส่วนการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น หากมีอาการ เช่น ไอ หายใจ ลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น เด็กผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์/ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ : ควรลดระยะเวลาทํากิจกรรมกลางหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่นไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศรีษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์

Related Articles