อบจ.สมุทรสาคร จัดมอบรางวัลและปิดการแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ

อบจ.สมุทรสาคร จัดมอบรางวัลและปิดการแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.ที่วัดเจษฎาราม​พระอารามหลวง​ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง​ จังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล​ ไกรวัตนุสสรณ์​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปิด การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และบรรยาย​ธรรม​ ระดับ​จังหวัด​ ประจำปี​ พ.ศ.2563​ โดยมี​ รองนายก​ อบจ.สมุทรสาคร​ วัฒนธรรม​จังหวัดสมุทรสาคร​ พร้อมด้วย​ คณะ​ผู้บริหาร​ สมาชิก​ ส่วนราชการในสังกัด​ อบจ.สมุทรสาคร​ คณะ​ครู​ นักเรียน​ เข้าร่วม

นายมณฑล ไกรวัตนุสรณ์ กล่าวว่า บทสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ เป็นบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณและพระสังฆคุณ มีท่วงทำนองที่ไพเราะ ผู้ร่วมสวดต้องจดจำ อักชระ จังหวะ ทำนอง น้ำเสียง มารยาทและท่าทาง เพื่อความพร้อมพรียงกัน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมนียมประเพณีของไทย แก่นักเรียน ให้มีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น มีความประพฤติดี มีความอดทน มีความรักสามัคคี และเป็นคนดีในสังคม

ทั้งนี้ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับชั้นประถมศึกษาหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาชาย ได้แก่ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาหญิง ได้แก่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาชาย ได้แก่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

ส่วนผลการประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้นประถม 1-3 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.นัทธมน ศรีอักษร โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ระดับชั้นประถม 4-6 ได้แก่ ด.ญ.รรรรรร สลักคำ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.อาลิสา ไม้เกตุ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บำรุง) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 4-6 ได้แก่ น.ส.วณิภา ถวิลรัมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1- 3 นอกจากจะได้ประกาศเกียรติคุณแล้วนั้น ยังได้รับเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษา อีกด้วย

Related Articles