เปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4 “มหาชัยเกมส์” กีฬาวอลเลย์บอล เสริมสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

เปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4 “มหาชัยเกมส์” กีฬาวอลเลย์บอล เสริมสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/นายกสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4 “มหาชัยเกมส์” กีฬาวอลเลย์บอล โดยมีนายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานชมรมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย พัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลของจังหวัดสมุทรสาคร เสริมสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในนามสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารโรงยิมแข่งขันวอลเลย์บอลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

Related Articles