เปิดการจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา

เปิดการจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชาวสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ซึ่งมี ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมพิธีด้วย หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณอาคารหลังคาโค้งวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

Related Articles