ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร เยี่ยมผู้ยากไร้เพื่อบรรเทาทุกข์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร  เยี่ยมผู้ยากไร้เพื่อบรรเทาทุกข์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยรองประธาน/เลขาฯ/เหรัญญิกฯ /สมาชิก มมท.สมุทรสาคร พมจ./นายอำเภอบ้านแพ้ว /สาธารณสุขอำเภอ และอปค.ในพื้นที่ ลงเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตามโครงการแม่บ้านมหาดไทยเยี่ยมบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อบรรเทาทุกข์และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจแก่ราษฎร จำนวน 14 ครัวเรือน โดยได้มอบชุดธารน้ำใจ เครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ พร้อมพิจารณาสนับสนุนเงินปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่รายที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย พื้นที่ตำบลเกษตรพัฒนา ตำบลเจ็ดริ้ว ตำบลหลักสอง และตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles