จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งศิลปะวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว

จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งศิลปะวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น.นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา “พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น/ สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน”ซึ่งเป็นการบูรณาการภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมมือกันในการดำเนินการทำความสะอาด และล้างห้องน้ำ วัดเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัด อบต.บ้านเกาะ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน พนักงาน อบต.บ้านเกาะ เข้าร่วม ณ วัดเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

Related Articles