ผู้นำท้องถิ่นท่าทรายฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

ผู้นำท้องถิ่นท่าทรายฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวน หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมมอบของและธงให้กับผู้นำท้องถิ่น ซึ่งมีการอบรมตั้งแต่วันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทีมงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles