สมุทรสาครจัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะฯพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ

สมุทรสาครจัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะฯพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น. ที่ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ นิคมสหกรณ์โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะถวายสักการะฯ พระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติครบรอบ 104 ปี จากนั้นประธานในพิธีกล่าวคำถวายสดุดีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และอ่านสารของนายกรัฐมนตรีที่มีต่อการสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศไทย จบแล้วเป็นพิธีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่องความเป็นสิริมงคลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ทุกคนและเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ล่วงลับไปแล้ว

นายกำจัด เบี้ยวบังเกิด ประธานกรรมการเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ได้ทรงวางรากฐานการสหกรณ์ ในประเทศไทย และเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ประชาชนสหกรณ์แห่งแรกได้ถือกำเนิดขึ้นคือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ทรงดำรงตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกการกรณ์เจริญก้าวหน้ามาลำดับ ถึงวันนี้เป็นเวลา 104 ปี ต่อมาเมื่อวันมี่ 9 ตุลาคม 2527 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ทุกวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ”
เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 104 ปี สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 57 แห่ง รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงานเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” โดยกำหนดกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ พิธีวางพานพุ่มสักการะ ณ พระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และพิธีมอบโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติระดับภาค โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วยผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาครบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาครรวมประมาณ 500 คน

Related Articles