สั่งจองเสื้อ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน”

สั่งจองเสื้อ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน”

🌈🌈🌈สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังสมุทรสาคร

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมสั่งจองเสื้อ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน” ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ 👇🏻

https://forms.gle/6xpGvXFuWvM7kUtP6

โดยท่านจะได้รับการติดต่อกลับยืนยัน เลขที่ใบสั่งจองในวันถัดไป

ร่วมสร้างสีสันคู่ไปกับ ถวายStreet Art ทุกผนัง นะคะ

Related Articles