สมุทรสาครแถลงข่าวการงาน ท่าฉลอม อาร์ต เฟสติวัล ศิลปะ วิถี และท้องทะเล

สมุทรสาครแถลงข่าวการงาน ท่าฉลอม อาร์ต เฟสติวัล ศิลปะ วิถี และท้องทะเล

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยผศ.มัลลิกา จงศิริ รองผู้อํานวยการ RSU FREE SPACE ศูนย์ศึกษาวิภวดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน ท่าฉลอม อาร์ต เฟสติวัล ศิลปะ วิถี และท้องทะเล โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัด นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าว ที่บริเวณลานหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิม ตําบลท่าฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ท่าฉลอม เป็นชื่อที่มีความสําคัญในหลายๆ ด้าน ทั้งเป็นที่รู้จักในนาม สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตําบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2548 อีกทั้ง ยังเป็น ชื่อของบทเพลงอมตะสุดคลาสสิก “ท่าฉลอม” ที่ขับร้องโดย คุณชรินทร์ นันทนาคร ที่เชื่อมความรักระหว่าง หนุ่มท่าฉลอมกับสาวมหาชัย ที่ยังเป็นบทเพลงซึ้งใจของใครหลายๆคน ในปีที่ผ่านมา จังหวัดสมุทรสาครจะจัดงานวัน “ท้องถิ่นไทย” ทุกวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี แต่ในปีนี้จะเป็นการจัดงานพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งงาน คือ ท่าฉลอม อาร์ต เฟสติวัล ศิลปะ วิถี และท้องทะเล เป็นครั้งแรก โดยภายในงานจะประกอบด้วย ร้านค้าสินค้าประเภท Art and Creactive market เป็นการจําน่ายสินค้าที่เป็นของขึ้นชื่อของชุมชนท่าฉลอมและสินค้าประจําจังหวัด งานคราฟ เซรามิค งานฝีมือ ต้นไม้ และกิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆบนเวที นอกจากนี้ ยังมีในส่วนที่แตกต่างจากงาน อาร์ตทั่วไป คือ จะมีเพิ่มเติมในส่วนของการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยการออกแบบ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการออกแบบโครงการ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จังหวัดได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ระหว่างจังหวัดสมุทรสาครกับสถาบันการศึกษาทั้งสามแห่ง เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนท่าฉลอม ให้เกิดความสวยงาม ด้วย Street Art ที่จะสามารถพัฒนาชุมชนประวัติศาสตร์แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ ที่คงความงดงามของภูมิสถาปัตย์ สะท้อนประเพณี วิถีชีวิตชาวประมง วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สะท้อนถึง อัตลักษณ์ของชุมชนท่าฉลอม ซึ่งได้ดําเนินการรังสรรค์บนกําแพงทั้ง 4 ผนังและกําแพง เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และฝาท่อระบายน้ำสี ทั้ง 4 ฝาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ที่สนับสนุนสีในการวาดผนังครั้งนี้ และภาคเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรม Street Art นี้ เป็นโครงการพัฒนาตามผังพื้นที่เฉพาะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมหาชัย-ท่าฉลอม ที่ออกแบบ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้แนวความคิด “ท่องเที่ยว เก๋ไก่ มหาชัย คลาสสิก ท่องเที่ยวชิคชิค ท่าฉลอมวินเทจ”

ผศ.มัลลิกา จงศิริ รองผู้อํานวยการ RSU FREE SPACE ศูนย์ศึกษาวิภวดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเพิ่มเติมว่าในงานนี้นอกจากการแสดงผลงานการออกแบบของนักศึกษาทั้ง 3 คณะแล้วยังมี กิจกรรม “ท่าฉลอม Photo walk ศิลปะ วิถี และท้องทะเล” ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สถานีรถไฟบ้านแหลมโดยเริ่มจากสถานีรถไฟไปตามเส้นทางของถนนถวายเพื่อเริ่มถ่ายภาพวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม และ Street Art ตลอดถนนจนถึงวัดช่องลม หลังจากนั้นพบกันที่บริเวณสถานที่จัดงาน “ท่าฉลอม Art Festival” ในเวลา 17.00 น. ในครั้งนี้จึงนับได้ว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เก็บภาพสวยๆ ของชุมชนท่าฉลอมเพื่อบันทึกความทรงจํารวมกัน ดําเนินกิจกรรมนี้โดย ชมรมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิต และบริษัท Cannon Marketing (ประเทศไทย) จํากัด และยังมีกิจกรรมบันทึกความทรงจําที่จับต้องได้โดยการให้ผู้ที่เที่ยวงานสามารถ print ภาพ ของท่านกับ Street Art หรือ ฝาท่าระบายน้ํา ลงในแผ่น Megnet จํานวน 113 แผ่น ต่อวันเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสุขาภิบาลท่าฉลอมมีอายุครบ 115 ปี ในปีนี้ด้วย

โดยงานจะจัดขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 14 และ 15 มีนาคม 2563 ภายในนอกจากมีการจําหน่ายสินค้าประเภท Art and Creactive market ในวันที่14 มีนาคม ได้รับเกียรติจากคุณชรินทร์ นันทนาคร เจ้าของบทเพลง “ท่าฉลอม” มาร่วม เซนต์ชื่อบนกําแพง ผลงาน Street Art ที่ชื่อ หอบรักมาฝาก ซึ่งเป็นการถ่ายทอดบทเพลงรักหวานซึ้งลงศิลปะบนกําแพง ด้วยศิลปิน Street Art คนรุ่นใหม่ชื่อดัง และกิจกรรม “พูดพรํา ฮัมเพลง ” โดยคุณอุ้ย ศุ บุญเลี้ยง และในวันที่ 15 มีนาคม จะได้พบกับ เป้ สีน้ำ เจ้าของบทเพลงรักแห่งความละเมียดละไม “ฝากรัก” จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานช็อป แชร์ แชะ ในงาน “ท่าฉลอม อาร์ต เฟสติวัล ศิลปะ วิถี และท้องทะเล” ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 15-00-21.00 น. บริเวณลานหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิม ตําบลท่าฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles