อบจ.สมุทรสาคร ประชุมบุคลากรขับเคลื่อนงานขององค์กร

อบจ.สมุทรสาคร ประชุมบุคลากรขับเคลื่อนงานขององค์กร

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุม ก่อนการประชุมมีการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” หลังจากนั้นประธานการประชุมได้แจ้งเรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาครให้ที่ประชุมได้รับทราบ และหัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ ได้นำเสนอผลงาน โครงการ กิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ และแจ้งกำหนดการโครงการ กิจกรรม ประจำเดือนมีนาคม ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles