พ่อเมืองสมุทรสาครชวนเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนในงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว 2563

พ่อเมืองสมุทรสาครชวนเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนในงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว 2563

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2563 โดยมีนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าฯ ,นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าฯ , นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัด,ร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว ,นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร,และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก ในการนี้ได้นิมนต์ พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เป็นผู้มอบองค์หลวงพ่อโตจำลอง ให้แก่เกษตรกรดีเด่นในแต่ละตำบลที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และได้รับประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่บริเวณศาลาพิพัฒนาภรณ์ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยอำเภอบ้านแพ้ว มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองน้อยใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยมีคลองดำเนินสะดวกเป็นสายน้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงให้พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการทำเกษตรกรรม สมกับคำที่ว่า “ลานเกษตร” และยังเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร มีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคหลายชนิด อาทิเช่น มะพร้าวน้ำหอม องุ่น ชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง มะนาว ลำไย กล้วยไม้ และการทำน้ำตาลจากมะพร้าว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาสลิดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ รวมถึงมี “หลวงพ่อโต” ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอบ้านแพ้ว เป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่าน จนได้ชื่อว่า “เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำดำเนิน” ประดิษฐานอยู่ด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของอำเภอบ้านแพ้ว และเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของอำเภอให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป ทางส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ภาคเอกชน และประชาชนชาวสวนเกษตร จึงได้จัดงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้วขึ้นเป็นประจำทุกปี พร้อมกับงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โดยปีนี้จัดให้มีขึ้นไปจนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เพื่อโชว์ศักยภาพและความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตร ทั้งพืชผัก ผลไม้ ปลาสลิด ที่หลากหลายอันเลื่องชื่อจนถือเป็นเอกลักษณ์ของดีของเด่นของอำเภอบ้านแพ้วที่รู้จักกันมาช้านาน เพื่อขยายตลาดสินค้าการเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้วต่อไปในภายภาคหน้า เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงผลผลิตทางการเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ตลอดจนยังสามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและดึงดูดนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวในท้องที่อำเภอบ้านแพ้ว อีกด้วย
ด้านร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2563 ประกอบไปด้วย การจำหน่ายสินค้าเกษตรราคาถูกจากเกษตรกร 12 ตำบล และผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) อาทิ : ปลาสลิด กล้วยไม้ มะพร้าว ฝรั่ง ชมพู่ ลำไย ฯลฯ นอกจากนี้ในแต่ละวันจะมีกิจกรรมการประกวดต่างๆ ที่สำคัญ อาทิเช่น การประกวดผลไม้ 10 ประเภท กับ ประกวดกล้วยไม้ 7 ประเภท ,การประกวดสินค้า OTOP / สำรับอาหารไทยประจำตำบล ,การประกวดหนูน้อยธิดาเกษตร ,การประกวดไก่พื้นเมือง 3 ประเภท การ ประกวดปลาสลิด , การประกวดร้องเพลง และ การประกวดตำส้มตำ เป็นต้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมล้วนแต่มีความสนุกสนาน และมีจุดโดดเด่นที่น่าสนใจทั้งสิ้น
จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2563 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มาจับจ่ายซื้อสินค้าเกษตรในราคาชิวๆ สบายกระเป๋า ของดีที่ส่งตรงจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภค มาพักผ่อนแบบชิคๆ ไหว้พระขอพรจากหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าแห่งคลองดำเนินสะดวก ให้อาหารปลาหน้าวัด และนั่งเรือล่องชมวิถีชีวิตชาวสวน

Related Articles