อบจ.สมุทรสาคร เปิดโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

อบจ.สมุทรสาคร เปิดโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ได้เดินชมผลงานในโครงการนี้ และให้กำลังใจกับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles