อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมทำหน้ากากอนามัย“ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019″

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมทำหน้ากากอนามัย“ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019″

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ร่วมกิจกรรม “ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019″ โดยครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ฝึกทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และสอนน้องๆ นักเรียนให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ และปฏิบัติด้วยตนเองได้ ทั้งนี้จะได้นำไปถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติให้กับคนในครอบครัวให้สามารถทำหน้ากากอนามัยใช้เองได้ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งยังสามารถทำใช้เองได้ในยามที่หน้ากากอนามัยขาดแคลน

Related Articles