เลื่อนวันหยุดสงกรานต์

เลื่อนวันหยุดสงกรานต์

เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เม.ย.63

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ COVID19 ได้เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2563 ออกไป เพื่อเพิ่มระยะห่างทางสังคม ลดการเคลื่อนย้ายคนทั้งใน-นอกประเทศ โดยจะมีการเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ในวันพรุ่งนี้ (17 มี.ค.63)

** เพราะการเคลื่อนย้ายในช่วงเวลาเดียวกันอาจเสี่ยงติดโรคระบาดและอาจเกิดการแพร่เชื้อCOVID-19 ในต่างจังหวัด เพราะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งการเดินทางในพาหนะเดียวกัน การดื่มเฉลิมฉลองวันหยุดเทศกาล ฯลฯ

** ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ให้เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เม.ย.2563 (ไม่เป็นวันหยุดราชการ) แต่ภาครัฐจะชดเชยวันหยุดให้ถ้าสถานการณ์ดีขึ้น

Related Articles