ผู้ว่าฯ สมุทรสาครประชุมสื่อมวลชนรวมพลังต้าน COVID-19

ผู้ว่าฯ สมุทรสาครประชุมสื่อมวลชนรวมพลังต้าน COVID-19

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมสื่อมวลชน ภายใต้กิจกรรม สื่อมวลชนรวมพลังต้าน COVID-19 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนในพื้นที่ ในมาตรการต่างๆ, การขอความร่วมมือในการป้องกัน ไวรัส COVID-19 โดยมีสื่อมวลชน ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เข้าร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลในการประชุมด้วย ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สถานการณ์ ของจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ส่วนในเรื่องของมาตรการตาม มติครม.แล้ว จังหวัดสมุทรสาครยังมีมาตรการขอความร่วมมือในเบื้องต้นเพิ่มเติมโดยจะมีมาตรการให้ส่วนราชการทุกแห่งต้องมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ผู้ปฏิบัติงานส่วนราชการทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน สำหรับ ตลาดนัดก็จะขอความร่วมมือให้จัดตลาดนัดที่ไม่แออัด ลดจำนวนวันในการจัดตลาดนัด และที่สำคัญพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนทุกครั้งที่ค้าขาย, การขอความร่วมมือให้วัดงดจัดงานประจำปีของทางวัด งานบวช งานทอดผ้าป่า ก็ขอให้ไม่มีการจัดขบวนแห่ งานสงกรานต์ก็ของให้งด และในส่วนการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และการออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ให้กับแรงงานต่างด้าว ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ONE STOP SERVICE จังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้ยุติหรือปิดศูนย์ oss ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงาน ณ หน่วยงานที่ตั้ง เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ (19 มีนาคม 2563) เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ได้ฝากขอให้ทุกฝ่ายทุกส่วนทุกคนต้องช่วยกันและร่วมมือกัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนในจังหวัดสมุทรสาครปลอดภัยและผ่านสถานการณ์จากเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ( COVID-19) ไปให้ได้ด้วยกัน

Related Articles