อบจ.สมุทรสาคร จัดโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว สร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชน