อบจ.สมุทรสาคร มอบหน้ากากอนามัยเฟสชิวให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร

อบจ.สมุทรสาคร มอบหน้ากากอนามัยเฟสชิวให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นตัวแทนของนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ร่วมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 300 โหล หรือ 3,600 ผืน ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร พร้อมกันนี้ยังร่วมมอบเฟสชิว จากนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ จำนวน 50 แผ่นให้ด้วย โดยมีนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ
นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า และเฟสชิวนี้ ได้นำมามอบให้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มารับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐทั้ง 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยหลังจากนี้ทาง อบจ.สมุทรสาคร ก็จะได้มีการจัดทำเฟสชิวให้กับทางโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Related Articles