หน้ากากอนามัยจากรัฐ ส่งตรงถึงสมุทรสาคร 7 วันรวด

หน้ากากอนามัยจากรัฐ ส่งตรงถึงสมุทรสาคร 7 วันรวด

หลังจากรัฐบาลเปลี่ยนแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัยที่มีกำลังการผลิตจาก 11 โรงงาน วันละ 2,300,000 ชิ้น แบ่งการบริหารจัดการโดย 2 หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,300,000 ชิ้น ที่นำไปให้สถานพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนอีก 1,000,000 ชิ้น กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง รับไปดำเนินการจัดสรรไปยัง 77 จังหวัดทั่วประเทศ พิจารณาตามจำนวนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จำนวนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด สัมผัสผู้ป่วย ผู้ที่ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง (จัดสรรตามจำนวนประชากร) และ จัดสรรเพิ่มให้แก่จังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดสูงนั้น

ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ทางบริษัทไปรษณีย์ไทย ก็ได้นำหน้ากากอนามัยมาส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเวลาแล้ว 2 วันด้วยกัน วันละ 5,000 ชิ้น โดยจะจัดส่งทั้งหมดเป็นเวลา 7 วัน รวมทั้งสิ้น 35,000 ชิ้น ซึ่งการจัดส่งนั้น เมื่อมาถึงจังหวัดก็จะต้องมีการตรวจรับให้ถูกต้อง จากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่จะมอบให้กับกลุ่มเสี่ยง ตามมาตรการที่กำหนดไว้ต่อไป

Related Articles