สมุทรสาครจัด Big Cleaning Day รวมพลังชาวสมุทรสาคร สู้ภัยต้าน COVID-19

สมุทรสาครจัด Big Cleaning Day รวมพลังชาวสมุทรสาคร สู้ภัยต้าน COVID-19

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณหน้าเทศบาลนครสมุทรสาคร ถนนสุคนธวิท ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อม นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัด นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาครรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังชาวสมุทรสาคร สู้ภัยต้าน COVID-19 ด้วยการฉีดล้างทำความสะอาดฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ กวาดล้างถนน เก็บขยะ เพื่อเป็นการทำความสะอาดตลอดจนถนนสุคนธวิท ตั้งแต่หน้าสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  ตลาดมหาชัย จนไปถึงวัดใหม่คล้ายมิตร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนรักษาความสะอาดให้มากขึ้นด้วย

Related Articles