อบจ.สมุทรสาคร ห่วงใยประชาชนส่งมอบคลอรีนน้ำให้คณะส.อบจ.นำไปใช้ฉีดฆ่าเชื้อCOVID-19

อบจ.สมุทรสาคร ห่วงใยประชาชนส่งมอบคลอรีนน้ำให้คณะส.อบจ.นำไปใช้ฉีดฆ่าเชื้อCOVID-19

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนคนสมุทรสาคร จึงมอบคลอรีนน้ำเข้มข้น จำนวน 480 ลิตร ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปผสมน้ำเปล่าในอัตราส่วนคลอรีน 1 ลิตรต่อน้ำเปล่า 1,000 ลิตร สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำความสะอาดในแหล่งชุมชน ท้องถนน ตลาดต่างๆ จุดเสี่ยงในพื้นที่ ตามมาตรการเฝ้าระวังการป้องกันและการแพร่กระจายของเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในอำเภอเมือง อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 24 เขต เข้ารับมอบคลอรีนน้ำ เขตละ 20 ลิตร ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

#เราจะผ่านไปด้วยกัน

Related Articles