บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องช่วยหายใจและเงินเพื่อซื้อชุด PPE มูลค่าร่วม 1.5 ล้านบาท

บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องช่วยหายใจและเงินเพื่อซื้อชุด PPE มูลค่าร่วม 1.5 ล้านบาท
Spread the love

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร รับมอบเครื่องช่วยหายใจ รุ่น MTV1000 VENTILATOR จำนวน 5 เครื่อง มูลค่ารวม 1,400,000 บาท และรับมอบเงินสดจำนวน 100,000 บาท เพื่อการจัดซื้อชุดป้องกัน PPE ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร จากบริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) โดยมีนางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ นายอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นตัวแทนในการมอบ ที่บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองสมุทรสาคร 

นายอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กล่าวว่า เนื่องด้วยทที่บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองสมุทรสาคร างบริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง SUPER C CHEF RUN MINIMARATHON 2 เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปบริจาคซื้ออุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์และสาธารณะกุศล แต่เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 จำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป ขณะที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดส่งผลให้โรงพยาบาลสมุทรสาครมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันรุ่น MTV1000 จำนวน 5 เครื่อง มูลค่ารวม 1,400,000 บาท ทางบริษัทฯ จึงได้มีการจัดซื้อและส่งมอบให้ก่อน เพื่อให้โรงพยาบาลได้นำไปใช้ในการช่วยชีวิตของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาชีวิตด้วยเครื่องช่วยหายใจ

นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า เครื่องช่วยทั้ง 5 เครื่องนี้ จะนำไปใช้เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น จนจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจกับผู้ป่วย ซึ่งเครื่องช่วยหายใจทั้ง 5 เครื่องนี้ จะติดตั้งไว้ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร แต่หากโรงพยาบาลอีก 2 แห่ง มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เป็นการชั่วคราวจนผ่านพ้นช่วงวิกฤติ และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้ว ทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติ ก็จะทำการส่งเครื่องมือแพทย์นี้ให้กับศูนย์ดูแลผู้ป่วยทางหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ต่อไป

Related Articles