ตำรวจสมุทรสาครปล่อยแถวป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในห้วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

ตำรวจสมุทรสาครปล่อยแถวป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในห้วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อเวลา 21.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่บริเวณลานจอดรถหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในห้วงสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีพล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร, รองผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ,หัวหน้าสถานี ข้าราชการตำรวจสังกัดภ.จว.สมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง,ตำรวจท่องเที่ยว,ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาคร, ผู้แทนกอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร ,ฝ่ายปกครอง และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยทางด้านพ.ต.อ. วรพล ยิ่งเจริญ รองผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร กล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9แห่งพ.ร.ก./การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยมีกำหนดห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักร ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00น.ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับทุกหน่วยงาน ดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สินอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และให้กวดขันจับกุมการกักตุนสินค้า สินค้าเกินราคา หรือไม่ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้มีการซ้ำเติมประชาชน ซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในห้วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

administrator

Related Articles