อบจ.สมุทรสาคร มอบชุด Home Quarantine จำนวน 4,000 ชุด ให้ สสจ.สค.

อบจ.สมุทรสาคร มอบชุด Home Quarantine จำนวน 4,000 ชุด ให้ สสจ.สค.

วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ส่งมอบชุด Home Quarantine จำนวน 4,000 ชุด ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปให้ อสม.ทั้งสามอำเภอนำไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ใช้ในการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

Related Articles