หน่วยงานต่างๆ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อต้านภัยโควิด-19

หน่วยงานต่างๆ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อต้านภัยโควิด-19

สำหรับ ธารน้ำใจที่หลั่งไหลเพื่อร่วมกันต้านภัยโควิด-19 ของจังหวัดสมุทรสาคร เรียกได้ว่ามีมากันไม่ได้ขาดสาย โดยวันที่ 9 เมษายน 2563 ก็มีหลายหน่วยงานมามอบสิ่งของ เริ่มจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ และ บริษัทนำเจริญอะไหล่กรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอะไหล่มอเตอร์ไซด์ในพื้นที่ดอนไก่ดี ได้นำตู้คัดกรอง ที่ได้ร่วมกันคิด ออกแบบ และทำขึ้น ซึ่งตัวตู้ทำจากฟิวเจอร์บอร์ด ประกอบเข้ากับสายและหัวฉีด มอบให้กับจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 ตู้ ซึ่งจะตั้งที่ศาลากลาง, ด้านหน้าอำเภอเมือง และกองร้อย อส. จุดละ 1 ตัว

นอกจากนั้นยังมอบให้กับพื้นที่ต่างๆของสมุทรสาคร รวมทั้งสิ้น 25 ตู้ เพื่อใช้เป็นจุดคัดกรอง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามร่างกายให้กับผู้ที่มาติดต่องาน ลดการปนเปื้อนของไวรัสให้น้อยลง

จากนั้น วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้นำเจลล้างมือสูตรถนอมผิว เฟสชิว หน้ากากอนามัย และตู้พลาสติกใสที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งสิ่งของทุกเป็นการผลิตจากนักศึกษา ที่ร่วมกันคิดช่วยกันทำเป็นการใช้ความรู้ที่เรียนมาใช้ทำเป็นผลงานที่ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้

และที่ห้องรับรองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วย คุณสายัณห์ นักบุญ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และคณะ นำ Face Shield จำนวน 1,000 ชิ้น มอบให้กับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร ต่อไป

Related Articles