สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับภาคเอกชน มอบข้าวสาร 2,500 กิโลกรัม ไข่ไก่ 3,000 ฟอง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19

สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับภาคเอกชน มอบข้าวสาร 2,500 กิโลกรัม ไข่ไก่ 3,000 ฟอง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19

วันที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัตช์ อดีตแม่ทัพภาค 4 ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร มอบข้าวสาร 1,500 กิโลกรัม นายมณทิพย์-นางพรรณี ตันติวุฒิกุล เจ้าของโรงสีตั้งไถ่เฮง มอบข้าวสาร 1,000 กิโลกรัม รวมข้าวสาร 2,500 กิโลกรัม และบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) มอบไข่ไก่ จำนวน 3,000 ฟอง มอบให้กับจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว และนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เช้าร่วมรับมอบด้วย ที่โรงสีตั้งไถ่เฮง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบไปด้วย อำเภอเมือง อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว

นอกจากนี้ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้มอบเงินสดให้กับนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน และร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว อำเภอ ๆ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในแต่ละอำเภอ อีกด้วย

Related Articles