ฝ่ายปกครองอำเภอเมือง X-RAY เข้ม รวบเจ้าของร้านพร้อมลูกค้านั่งดื่มสุรา ฝ่าฝืนมาตรการผ่อนคลาย รายแรกของสมุทรสาคร

ฝ่ายปกครองอำเภอเมือง X-RAY เข้ม รวบเจ้าของร้านพร้อมลูกค้านั่งดื่มสุรา ฝ่าฝืนมาตรการผ่อนคลาย รายแรกของสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 20.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการตรวจสอบร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากที่มีมาตรการผ่อนปรนเรื่องของการจำหน่ายสุรา ให้เปิดจำหน่ายได้แต่ห้ามนั่งดื่มภายในร้าน นับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม เป็นต้นมา โดยในการนี้นายอำเภอเมืองสมุทรสาครได้สั่งการให้นายสิริพงษ์ กลัดเจริญ ปลัดอำเภอเมืองสมุทรสาครฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก อส.อำเภอเมืองสมุทรสาคร สนธิความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรสาคร ออกตรวจสอบร้านอาหารในพื้นที่ ที่ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยเน้นที่เรื่องของการห้ามนั่งดื่มสุราภายในร้านและการกระทำความผิดฐานอื่นๆ ที่เป็นการขัดคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งก็พบว่ายังคงมีผู้ที่ฝ่าฝืนไม่สนใจกับมาตรการดังกล่าว โดยจากปฏิบัติการลงพื้นที่เอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดครั้งนี้ ก็พบร้านอาหารชื่อ ร้าน ป.เปิ้ล ตั้งอยู่ริมถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร มีลูกค้านั่งดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 5 คน จึงได้ดำเนินการจับกุมผู้ที่นั่งดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในข้อหามั่วสุมดื่มสุราในร้านอาหาร พร้อมกันนี้ได้ควบคุมตัวเจ้าของร้านอาหารไปดำเนินคดี ในข้อหายินยอมให้ลูกค้านั่งบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ซึ่งมีความผิดฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ โดยได้นำตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสาครต่อไป

Related Articles