พ่อเมืองมหาชัยปลูกต้นพะยูง เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

พ่อเมืองมหาชัยปลูกต้นพะยูง เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
Spread the love

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ “ต้นพะยูง” เป็นที่ระลึกเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 พร้อมกันนี้ยังมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากรสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครร่วมพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles