“ตู้ปันสุข” สมุทรสาคร 3 อำเภอ 72 ตู้ แบ่งปันนำ้ใจสู้ภัยโควิด 19 เราไม่แพ้แน่นอน

“ตู้ปันสุข” สมุทรสาคร 3 อำเภอ 72 ตู้ แบ่งปันนำ้ใจสู้ภัยโควิด 19 เราไม่แพ้แน่นอน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ได้รับทราบจาก นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครว่่า จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้เห็นน้ำใจของพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาคร ที่ห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดการแบ่งปันน้ำใจสู่ “ตู้ปันสุข” สมุทรสาคร ที่ทุกฝ่ายร่วมกันตั้งตู้ปันสุขในพื้นที่สมุทรสาครทั้ง 3 อำเภอ ณ วันนี้มีทั้งหมด 72 ตู้  มีการนำอาหารแห้ง น้ำดื่ม ข้าวของต่างๆมาแบ่งปันไว้ในตู้ ให้ผู้ที่เดือดร้อนมาหยิบไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขอเพียงหยิบไปแค่พอต่อวัน แบ่งปันให้หลายคนได้มีโอกาสบ้าง นับเป็นสิ่งดีๆในสังคมที่มีน้ำใจ หยิบยื่นแบ่งปันให้กัน #เราไม่แพ้แน่นอน

Related Articles