เซ็นทรัลมหาชัย พร้อมเปิดบริการ ยกระดับค้าปลีกตอบรับ NEW NORMAL

เซ็นทรัลมหาชัย พร้อมเปิดบริการ ยกระดับค้าปลีกตอบรับ NEW NORMAL

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายสายัณห์ นักบุญ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้ง ภายหลังมาตรกาผ่อนคลายระยะที่ 2 นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 253 นี้เป็นต้นไป โดยมี พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี /รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลนาดี นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนตำรวจ ผู้แทนทหาร ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

นายสายัณห์ นักบุญ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 นี้ ทางศูนย์การค้าฯ ได้จีดทำแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” เพื่อยกระดับมาตรการ ความสะอาดและความปลอดภัยเชิงรุก และส่งเสริมให้เป็นแผนแม่บทค้าปลีกของประเทศที่จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ ให้กับสังคมตามแนวความคิด “New Normal” ที่เปลี่ยนแปลงไป เชื่อมั่น “พลังประเทศไทย” จากความร่วมมือของประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” แต่หากจำเป็นต้องมาใช้บริการที่ศูนย์การค้า ก็มั่นใจได้กับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยสูงสุดที่เตรียมไว้รองรับ

และในช่วงนี้สถานการณ์การติดเชื้อในประเทศยังไม่แน่นอนนั้น ทางศูนย์ฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจจึงได้ริเริ่มการจัดทำแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” เพื่อยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยในเชิงรุกไว้ล่วงหน้า ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงกับศูนย์การค้า ร้านค้า และพนักงานทุกคน เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการลดการแพร่ระบาด และทำให้ทุกคนในศูนย์การค้าแห่งนี้ปลอดภัยขั้นสูงสุด อีกทั้งเพื่อตอบรับแนวความคิด “New Normal” หรือ พฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบริษัทฯ ไม่สงวนสิทธิในแผนงานนี้ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแผนแม่บทในการดำเนินกิจการค้าปลีกของประเทศ และกำหนดบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมนับจากนี้ไป ซึ่งครอบคลุมในเรื่องความ สะอาดและความปลอดภัยใน 5 แกนหลักกว่า 75 มาตรการ ได้แก่ (1) การคัดกรองอย่างเข้มงวด, (2) มาตรฐาน Social Distancing ทุกจุด, (3) การติดตามเพื่อความปลอดภัย, (4) การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดสัมผัส และ (5) แนวทางลดการสัมผัส (Touchless)
นายสายัณห์ กล่าวอีกว่า ทั้งในระหว่างนี้และอนาคต ศูนย์การค้าจะยังคงจัดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้สะดวกขึ้น ด้วย 4 บริการยกระดับตอบโจทย์ New Normal Lifestyle ของลูกค้าในสภาวการณ์เช่นนี้ ได้แก่ บริการ One Cal, One Click โทร 034-112-777 หรือ LINE Official Account : @CentralLife, บริการ Drive Thru, บริการ Central Eats ร่วมกับ Grab Food และบริการ Food Delivery & Food Pick Up Counter ภายใต้ มาตรฐานความปลอดภัย “เซ็นทรัล สะอาด มันใจ” ที่ป้องกันอย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกคน

ขณะที่บรรยากาศของร้านค้าต่างๆ ภายในห้างฯ นั้น ก็พบว่า ทางเจ้าของร้านและพนักงานลูกจ้าง ได้เข้ามาจัดเตรียมความพร้อมทั้งทำความสะอาดร้าน จัดสิ่งของภายในร้าน และที่ขาดไม่ได้เลยคือ การกำหนดพื้นที่ภายในร้านเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับใช้ เช่น การจัดที่กั้นระหว่างแคชเชียร์ กับ ลูกค้า, การจัดพื้นที่ยืนรอจ่ายเงิน,ทางเข้าออก,การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าร้าน , การป้องกันตนเองกับการเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการ และการกำหนดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละครั้ง เป็นต้น โดยผู้ประกอบการและพนักงานลูกจ้างแต่ละร้านก็รู้สึกดีใจที่จะได้กลับมาเปิดให้บริการดังเดิม

Related Articles