กมธ.การกีฬาหาแนวทางการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ

กมธ.การกีฬาหาแนวทางการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ครั้งที่ 12/2563 โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม ได้ระดมความคิดพิจารณาแนวทางการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตลอดจนการนำกีฬา และนันทนาการไปสู่ประชาชนเพื่อการออกกำลังกาย โดยมุ่งหวังให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมาธิการการกีฬา
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยังได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการแคลอรีเครดิต เพื่อให้สอดคล้องกับการออกกำลังกายวิถีใหม่ (new normal) หรือการออกกำลังกายโดยลำพัง เช่น การเดิน การวิ่ง ขี่จักรยาน ฯลฯ ซึ่งน่าจะได้รับความนิยมมากขึ้น หลังจากการระบาดของโควิด- 19
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงบูรณาการที่จะดำเนินการ ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

#กรรมาธิการการกีฬา
#วุฒิสภา
#สปอร์ตไทยแลนด์วุฒิสภา

Related Articles