ตู้ปันสุข อบต.หลักสาม หยิบไปแต่พอดี หากท่านมี ใส่ตู้แบ่งปัน

ตู้ปันสุข อบต.หลักสาม หยิบไปแต่พอดี หากท่านมี ใส่ตู้แบ่งปัน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม โดย นายเผอิญ ศรีนิเวศน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม  ได้จัดตั้ง  “ตู้ปันสุข” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลหลักสาม ที่บริเวณด้านหน้าตลาดนัดกำนันเผอิญ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักสามที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  สามารถมารับอาหาร และสิ่งของจำเป็นต่างๆ ณ “ตู้ปันสุข “ได้ หรือหากประชาชนท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคอาหาร และสิ่งของจำเป็นต่างๆ ก็สามารถร่วมบริจาคได้ ณ “ตู้ปันสุข” แห่งนี้เช่นเดียวกัน แต่ขอให้ประชาชน “หยิบไปแต่พอดี หากท่านมี ใส่ตู้แบ่งปัน” ด้วยรักและห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม

Related Articles