ปลูกเพื่อปัน quick win 90 วัน จากวัดสู่ชุมชน

ปลูกเพื่อปัน quick win 90 วัน จากวัดสู่ชุมชน

ที่วัดสหกรณ์โฆษิตาราม ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  โดยการนำหลวงพ่อพระครูสาครธรรมโฆสิต เจ้าอาวาสวัดสหกรณ์โฆสิตาราม พร้อมด้วย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร และ นางณัฐภรณ์ ก่อนกำเนิด พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดโครงการปฏิบัติการ quick win 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร “บวร” สู่ชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือของ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง ผู้นำชุมชนตำบลโคกขาม และ ตำบลพันท้ายนรสิงห์

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร สำหรับโครงการดังกล่าว มีจุดประสงค์หลัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้กับประชาชนครัวเรือน สามารถปลูกพืชผักสวนครัวมาทานเองภายในครอบครัว หรือต่อยอดเพื่อหารายได้ และได้เริ่มขยายโครงการมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้ตามบ้านเรือนประชาชนไปแล้วหลายพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาคร แต่การปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” ได้จัดขึ้นที่วัดสหกรณ์เป็นวัดแรกในจังหวัด เนื่องจากวัดนี้เดิมทีพระสงฆ์ได้มีการปลูกผักสวนครัวเพื่อนำมาทำกับข้าวให้พระฉันอยู่แล้ว เพื่อให้พระได้ฉันพืชผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษ ซึ่งการนำโครงการนี้เข้ามาที่วัด มีหน่วยงานต่างๆร่วมมือร่วมแรงสามัคคีขุดหลุมเตรียมลงแปลงผัก และปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด เช่น ต้นมะเขือ, พริก, โหระพา, ผักชี และต้นคะน้า ตามปฏิบัติการ quick win 90 วัน อีกทั้งเมื่อผักสวนครัวในแปลงนี้เติบโตและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนั้น ทางวัดก็จะนำผักสวนครัวไปใส่ที่ตู้ปันสุขของวัดสหกรณ์ เพื่อแจกประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด นำผักไปทำอาหารรับประทานต่อไป

Related Articles