เปิดโรงครัวพระราชทาน ช่วยเหลือประชาชนชาวสมุทรสาคร สู้ภัย COVID 19