เปิดโต๊ะให้คำปรึกษาเชิงลึกทางการเงิน

เปิดโต๊ะให้คำปรึกษาเชิงลึกทางการเงิน

Advisory Clinic @ F.T.I. Connect ปรึกษาเชิงลึกทางการเงิน ทุกวันศุกร์ของเดือนมิถุนายน 2563
Advisory Clinic @ F.T.I. Connect
(ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เปิดโต๊ะให้คำปรึกษาเชิงลึกทางการเงิน
ณ F.T.I. Connect ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

► ปรึกษางบทางการเงินเชิงลึก เพื่อเตรียมพร้อมยื่นกู้
► สินเชื่อช่วยธุรกิจ ส่งเสริมการจ้างงาน
► ปรึกษาแหล่งเงินทุนช่วยเหลือ
แบบ One on One

จากหน่วยงานพันธมิตร
• ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• ธนาคารออมสิน
• บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
>>คลิกที่นี่<<

ติดต่อสอบถาม / สมัครเข้าร่วมได้ที่
คณะอนุกรรมการสนุนสนับสนุนสมาชิก และ หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณปูน 02-345-1120, คุณมังกี้ 02-345-1132, คุณนุ้ย 02-345-1180
E-mail: wanasbodeet@fti.or.th, nisachons@fti.or.th, jaruneeh@fti.or.th

Advisory Clinic @ F.T.I. Connect ปรึกษาเชิงลึกทางการเงิน ทุกวันศุกร์ของเดือนมิถุนายน 2563

Related Articles