อาหารฟรีต้องมีทั่วถึง กำลังใจจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา

อาหารฟรีต้องมีทั่วถึง กำลังใจจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา ผบก.ภ.จว. สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพสร้างเสริมกำลังใจจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือกิจกรรมในโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” ของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมีรองผู้บังคับการ ผู้กำกับการ และ กต.ตร.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม และในโอกาสนี้นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ในฐานะตัวแทนของ กต.ตร.สมุทรสาคร ได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปสมทบทุนร่วมกับเงินของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจำนวน 50,000 บาท  และ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครอีก 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ในการจัดซื้อสิ่งของมอบเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยของสถานีตำรวจภูธรทั้ง 5 แห่ง กองกำกับการสืบสวน และฝ่ายงานอำนวยการภูธรจังหวัดสมุทรสาครด้วย พร้อมกันนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้มอบเงินและถุงยังชีพให้กับผู้กำกับการทั้ง 5 แห่ง กองกำกับการสืบสวน และฝ่ายงานอำนวยการภูธรจังหวัด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่งานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จากนั้นจึงได้ทำการมอบถุงยังชีพให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือกิจกรรมแจกถุงยังชีพ และอาหารตามโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” ของผบ.ตร.ที่ผ่านมา

ด้านพล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร กล่าวว่า ถุงยังชีพที่จัดมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือในโครงการรับอาหารฟรีครับของ ผบ.ตร.นี้ จะมีการจัดมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรทั้ง 5 แห่ง รวมถึงกองกำกับการสืบสวน กับ ฝ่ายงานอำนวยการภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้งยังเป็นการแสดงความขอบใจและแสดงน้ำใจจากผู้บังคับบัญชาถึงผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วย

Related Articles