สว.สมุทรสาคร เข้าพบอธิบดีทางหลวงชนบทหารือแกัไขปัญหาการจราจร

สว.สมุทรสาคร เข้าพบอธิบดีทางหลวงชนบทหารือแกัไขปัญหาการจราจร

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา และนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตเลขาฯรัฐมนตรีหลายกระทรวง/ ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทรสาคร เข้าพบนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เพื่อติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองมหาชัย (สะพานวัดเจษ) ที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนผ่านโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดสมุทรสาคร หลังจากนั้นได้ขอหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมภายในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการหารือกันหลายประเด็น ได้แก่ เรื่องการสร้างสะพานข้ามคลองมหาชัยแห่งใหม่อีก 2 แห่ง เพื่อแก้ไขการจราจรติดขัด ถนนฝั่งวัดเจษฎาราม ถนนสาริน บริเวณสะพานวัดบ้านไร่ ต.พันท้ายนรสิงห์ ซึ่งอาจจะมีการพิจารณาการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสนามไชยเชื่อมถนน 2 ฝั่ง , ขอให้กรมทางหลวงชนบทรับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการก่อสร้างถนน จ.1 ตามแนวผังเมืองเชื่อมต่อระหว่างถนนเอกชัยตรงสามแยกป๋อป๋อกับถนนพระราม 2 เพื่อก่อสร้างถนนเข้าเมืองสายไหม และชี้แจงข้อเท็จจริงเหตุผลและความจำเป็นของโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเรียบทางรถไฟ บ้านท่าจีน-บ้านบางกระเจ้า ซึ่งท่านอธิบดีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน ซึ่งถ้าหากคณะกรรมการชุดนี้ให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าวก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้

สำหรับการหารือในครั้งนี้มีหลายประเด็นที่ท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเห็นชอบและเป็นโครงการในโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบทอยู่แล้ว ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบทจึงได้มอบหมายให้ทีมงานส่วนกลางลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรสาครในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 นี้ เพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและวางแผนการดำเนินการต่อไป

Related Articles