สมาชิกวุฒิสภา จับมือ กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาการจราจรที่สมุทรสาคร

สมาชิกวุฒิสภา จับมือ กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาการจราจรที่สมุทรสาคร

สมาชิกวุฒิสภา จับมือ กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาการจราจร และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมภายในจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทรสาคร นายวัฒนา แตงมณี นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร และกรมทางหลวงชนบท เดินทางไปดูสถานที่ที่จะพิจารณาก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาชัย เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนสะพานข้ามคลองมหาชัย (สะพานวัดเจษ) เป็นการระบายรถยนต์จากสะพานดังกล่าวให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปริมาณรถยนต์เพิ่มมากขึ้นทุกๆ วัน และยังเป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมภายในจังหวัดสมุทรสาคร ด้วย
นอกจากนี้สมาชิกวุฒิสภายังได้ชี้จุดที่จะดำเนินการก่อสร้างถนน จ.1 ตามแนวผังเมืองเชื่อมต่อระหว่าง ถนนเอกชัย กับ ถนนพระราม 2 เพื่อก่อสร้างถนนสายใหม่ เข้าตัวเมืองมหาชัย อีกด้วย

ขอขอบคุณท่านปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ที่ได้กรุณาส่งคณะทำงานของกรมทางหลวงชนบทมาช่วยในครั้งนี้

#สมาชิกวุฒิสภา
#อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
#กรมทางหลวงชนบท
#อบจสมุทรสาคร
#เทศบาลนครสมุทรสาคร

Related Articles