รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เข้าตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เข้าตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

รองนายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าตรวจความพร้อมที่โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยยึดหลักมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายอภิชาติ โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการ อบจ. ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยยึดหลักมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ที่โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของ อบจ.สมุทรสาคร โดยมี นายอุเทน เจียวท่าไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม นำชมอาคารเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร สนาม จุดล้างมือ และบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียน

นายอุเทน เจียวท่าไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ ในวันพรุ่งนี้ ดังนี้ ทางโรงเรียนมีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ นักเรียนทุกคน ก่อนเข้าโรงเรียน การจัดห้องเรียน ที่นั่งให้มีระยะห่าง มีจำนวนนักเรียนตามที่กำหนด การเรียนที่มีภาคปฏิบัติ ก็อาจเน้นเป็นทฤษฎี ปฏิบัติเดี่ยว ไม่ทำกิจกรรมกลุ่ม งดจัดกิจกรรม โดยเฉพาะการเข้าค่าย ห้องเรียนใดมีจำนวนนักเรียนเกิน 20 คน ก็จะเรียนในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีความกว้างมากกว่าห้องเรียนปกติ ทุกห้องมีเจลล้างมือให้นักเรียนได้ใช้อย่างเพียงพอ การพักรับประทานอาหาร มีที่นั่งรับประทานอาหาร 2 จุดใหญ่ แบ่งพักเป็น 3 ช่วง นักเรียนนั่งเว้นระยะห่างที่เหมาะสม ทำจุดล้างมือเพิ่มมากขึ้น นักเรียนอนุบาลก็จะเลิกเรียนเร็วขึ้น และนอกจากนี้ ทางคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม พร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่นักเรียนด้วยความรักความห่วงใย และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด

#โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles