พ่อเมืองสมุทรสาคร นำกราบไหว้สักการะขอพรเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เนื่องในวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง

พ่อเมืองสมุทรสาคร นำกราบไหว้สักการะขอพรเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เนื่องในวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง

พ่อเมืองสมุทรสาคร นำกราบไหว้สักการะขอพรเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง พร้อมขอพรองค์เจ้าพ่อประทานพรให้พี่น้องประชาชน เจริญรุ่งเรือง ค้าขายร่ำรวย ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เนื่องในวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองฯ มีนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายวิเชาว์ หุ่นเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีได้กล่าวขอพรเจ้าพ่อหลักเมือง จงช่วยดลบันดาลประทานพรให้ประชาชนสมุทรสาครอยู่ดี กินดี มีความสุข เจริญรุ่งเรือง ค้าขายร่ำรวย ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากนั้นได้ร่วมทำบุญปิดทององค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครด้วย ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับ การไหว้วันเกิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นประเพณีการไหว้แบบประเพณีโบราณของจีน เริ่มจากการไหว้ฟ้า ดิน ไหว้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร การถวายน้ำชา ถวายของเซ่นไหว้ ต่างๆ แต่เนื่องจากปีนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทางศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ได้มีมาตรการการไหว้แบบ New Normal คือ งดจุดธูป เทียน ไหว้เสร็จให้วางในถาด งดพรมน้ำมนต์ งดเติมน้ำมันตะเกียง งดการแห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครทั้งทางบกและทางน้ำ งดการผัดหมี่และแจกหมี่สิริมหามงคล ประชาชนที่จะเข้ามาไหว้จะต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคน อีกด้วย

Related Articles