คณะผู้บริหารจังหวัดสมุทรสาคร ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

คณะผู้บริหารจังหวัดสมุทรสาคร ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

 

                                   ขอน้อมนบอภิวันท์สรรพรเลิศ          ร่วมใจเทิดองค์ภูมินทร์ปิ่นสยาม

                                   ราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขทุกเขตคาม      ไทยเรืองนามด้วยเดชะพระบารมี

                                   ยี่สิบแปดกรกฎามาบรรจบ               น้อมเศียรนบต่อองค์พระทรงศรี

                                   หกสิบแปดพระพรรษาบารมี            จอมบดีปกเกล้าชาวประชา

                                   รอยพระบาทยาตรานำพาสุข           บำบัดทุกข์ดุจแสงชัยไปทั่วหล้า

                                   ทรงเป็นฉัตรปกเกล้าชาวประชา       พระนำพาชาวไทยให้ร่มเย็น

                                   ขอพระองค์ทรงชัยมไหศวรรย์         พระทรงธรรม์ช่วยชนพ้นทุกข์เข็ญ

                                   ที่ทุกข์ร้อนผ่อนคลายหายลำเค็ญ     พระทรงเป็นยิ่งเทวามาโปรดปราณ

                                   ขอถวายพระพรพระผู้ให้                   ทรงเกริกไกรยิ่งล้นชนกล่าวขาน

                                   ทรงเกษมเปรมปรีดิ์นิรันดร์กาล         เทิดภูบาลขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี       ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

   นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์        รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง        รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

  นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี        นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

             พ.อ.วินัย  บุตรรักษ์      รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร

นายเอกพร  จุ้ยสำราญ        ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร

 

Related Articles