ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลคลองมะเดื่อ

ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลคลองมะเดื่อ

ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลคลองมะเดื่อ

ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ  พร้อมด้วย นายสมหมาย ฤกษ์นาวี ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อ นำคณะผู้บริหาร สมาชิสภาฯ และข้าราชการของเทศบาล ลงพื้นที่พบปะกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ พร้อมกับมอบสิ่งของเยี่ยมเยียนเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของทุกคน

Related Articles