ผู้บริหารภาคเอกชน – เศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสาคร ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ผู้บริหารภาคเอกชน – เศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสาคร ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

 

ขอน้อมศิรกราน พระผ่านฟ้า

เฉลิมพระชนมพรรษา พลาดิศัย

ทรงพระเจริญ จตุรพิธพรชัย

ขวัญเกล้าไผทไทย นิรันดร์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

ดร.สุนทร  วัฒนาพร       ประธานกรรมการบริหาร บจก. อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์ฯ

อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดสมุทรสาคร

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

นายอภิชิต  ประสพรัตน์       รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

นายอภิสิทธิ์  เตชะนิธิสวัสดิ์       ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

คณะผู้บริหาร และพนักงาน อนุสรณ์กรุ๊ป

นางละมูล  ลือสุขประเสริฐ       ประธานกรรมการบริหาร รักชัย กรุ๊ป

นายทวี  นางอำไพ  หาญไกรวิไลย์       ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยรอแยล ฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

ดร.อภิวัฒน์  วังวิวัฒน์        ประธานกรรมการบริษัทมโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ประธานสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ

นายสมชาย  วัฒนพรมงคล        ประธานกรรมการบริษัทวัฒนาธนสินทรัพย์ จำกัด

ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร

นายปรีชา  ศิริแสงอารำพี        ประธานบริหารตลาดทะเลไทย

ประธานกรรมการบริษัทมหาชัยออโตเซล จำกัด

นายสุทธิชัย  ปิยรัตนวรสกุล        นายกสมาคมผู้ประกอบการรถเครนแห่งประเทศไทย

บริษัท.เทพอิสรา กรุ๊ป มาร์กี้ มิราเคิล ครีมดี มีหัวใจ

บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (คลังน้ำมันสมุทรสาคร)

นายประสิทธิ์  จุ่นขจร        เจ้าของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม PS PARK

ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทราย

นายกิตติพงษ์  เจริญคงธรรม        ประธานกรรมการ คีท พลาซ่า / เจ้าของร้านมังกี้ ทรี การ์เดน

คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

รองประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาคร

นายชาธิป  ตั้งกุลไพศาล        ประธานกรรมการบริษัทเฟล็กซ์โซ กราฟฟิก จำกัด

รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

นายจันทร์  หวนสันเทียะ        สหกรณ์ มิตรแท้แท็กซี่ จำกัด

รองประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาคร   

นายอดุลย์ ชวลิตพร         โรงลูกชิ้นชวลิตพร 

นายไพรวัลย์  ชำนินาวากุล        รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

นายบุรินทร์  สหัสธารากุล         กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด

ประธาน กต.ตร. สภ.เมืองสมุทรสาคร

นายภูมิกร (เพ้ง)  มงคลมณีผล         ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

ครัวเจ้าพระยา  สมุทรสาคร

ครัวข้าวหอม  มหาชัย

Related Articles