การบริหารการจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

การบริหารการจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองปีกนก ลงพื้นที่แนะนำการบริหารการจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลกาหลง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายบุญเชิด โรจน์รุ่ง ประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองปีกนก นายประสิทธิ์ จุ่นขจร เลขานุการกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ  และคณะวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลกาหลง เพื่อให้คำแนะนำการบริหารการจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นต้นกล้าใหม่ในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

Related Articles