สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ส่งบุคลากรพัฒนาหลักสูตรการจัดการกีฬาขั้นสูง

วันที่ 2 – 7 พฤศจิกายน 2563 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ส่ง ผศ.อาคม บำรุงโลก รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฯ และนายเชาวลิต พูนประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับการพัฒนา ” หลักสูตรการจัดการกีฬาขั้นสูง ” ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี

#สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

administrator

Related Articles