ชมรมกีฬารายงานผลการฝึกซ้อมกีฬาผ่านทางแอพลิเคชั่นไลน์

ชมรมกีฬารายงานผลการฝึกซ้อมกีฬาผ่านทางแอพลิเคชั่นไลน์

ชมรมกีฬารายงานผลการฝึกซ้อมกีฬาผ่านทางแอพลิเคชั่นไลน์

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล  สมาชิกวุฒิสภา/ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และนายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมวางแผนการดำเนินงาน และบริหารจัดการเกี่ยวกับการฝึกซ้อมของนักกีฬาชมรมต่างๆ โดยผู้ฝึกสอนให้นักกีฬาได้มีการออกกำลังกาย ฝึกซ้อมทักษะกีฬา สร้างกล้ามเนื้อ สร้างสมรรถภาพทางการกีฬา ทั้งนี้มีการทำตารางการฝึกซ้อมรายวัน พร้อมส่งภาพ หรือคลิปวีดีโอ ผ่านทางแอพลิเคชั่นไลน์สมาคมกีฬา เพื่อรายงานบรรยากาศ และผลการฝึกซ้อมของนักกีฬาแต่ละชมรมให้ทางสมาคมฯ ทราบ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ จะได้หาแนวทางในการพัฒนา และสนับสนุนนักกีฬาร่วมกันต่อไป

รายงานการฝึกซ้อมกีฬา ของนักกีฬาชมรมปันจักสีลัต

รายงานการฝึกซ้อมกีฬา ของนักกีฬาชมรมเอ็กตรีม

รายงานการฝึกซ้อมกีฬา ของนักกีฬาชมรมเปตอง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles