๖ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐

๖ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ยี่สิบแปด กรกฎาคม เวียนบรรจบ                    ขอน้อมนบ พระนฤบดินทร์ ปิ่นอดิศร

พร้อมอัญเชิญ เทพไท้ ถวายพระพร             พระปรเมนทร มหาวชิราลงกรณ์ มิ่งขวัญเหล่าผองไทย

ขอภัยพาล จงนิราศ ปราศไปสิ้น                      พระสยามมินทร์ จงเกษมสุข นิรัติศัย

เจริญพระชนม์ คงมั่น เป็นหลักชัย                 พระมิ่งเกล้า พระจอมชัย ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร   และบุคลากรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากร

สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากร

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากร

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  และบุคลากร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles