สมาชิกวุฒิสภาและคนกีฬา ร่วมบริจาคเงินซื้อพัดลมมอบให้รพ.สนาม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน หลังยอดผู้ติดโควิด #19 เพิ่มขึ้น

สมาชิกวุฒิสภาและคนกีฬา ร่วมบริจาคเงินซื้อพัดลมมอบให้รพ.สนาม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน หลังยอดผู้ติดโควิด #19 เพิ่มขึ้น

สมาชิกวุฒิสภาและคนกีฬา ร่วมบริจาคเงินซื้อพัดลมมอบให้รพ.สนาม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน หลังยอดผู้ติดโควิด #19 เพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการประสานงาน จากนายแพทย์ พรชัย พงศ์ประภากร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในการขอรับการสนับสนุน พัดลมตั้งพื้น จำนวน 20 ตัว เพื่อนำไปใช้ ในโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เนื่องจากโรงพยาบาลสนาม มีจำนวนผู้กักตัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้พัดลมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา / นายกสมาคมกีฬา จึงเชิญชวนครอบครัวกีฬาให้มีส่วนร่วมบริจาคเงิน เพื่อนำไปจัดซื้อพัดลมจำนวน 20 ตัว มอบให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน นำไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม โดยมีนายแพทย์ พรชัย พงศ์ประภากร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณจุดรับบริจาคโรงพยาบาลกระทุ่มแบน


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles