สมุทรสาคร คว้า 5 เหรียญทอง 3 เงิน 4 ทองแดง ลำดับที่ 6 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์”

สมุทรสาคร คว้า 5 เหรียญทอง 3 เงิน 4 ทองแดง ลำดับที่ 6 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์”

สมุทรสาคร คว้า 5 เหรียญทอง 3 เงิน 4 ทองแดง ลำดับที่ 6 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทีมข่าวสนามข่าวได้รับรายงานผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ณ จังหวัดศรีสะเกษ จากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร คว้า 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค.65) โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

5 เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬา เจ็ตสกี ประเภท Ski 1500 standard บุคคลชาย โดย อานนท์ หงษ์กลาง 1 เหรียญทอง ,  เจ็ตสกี ประเภท Ski GP บุคคลชาย อานนท์ หงษ์กลาง ได้อีก 1 เหรียญทอง คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้สมุทรสาคร ,  ลอนโบวล์ส ประเภท คู่ชาย  วรเมธ  สิงห์แก้ว และคุณานนต์  พวงศิริ ได้ 1 เหรียญทอง ,  หมากล้อม ประเภท คู่หญิง อรุณกร  ประทุมวัน และ ริบะตา  วงศ์ชูแก้ว ได้ 1 เหรียญทอง ,  ยูโด ประเภท น้ำหนัก เกิน 100 กิโลกรัม ขึ้นไป ชาย ศิรสิทธิ์  สมวงศ์  ได้เพิ่มอีก 1 เหรียญทอง คว้าเหรียญทองที่ 5 ให้จังหวัดสมุทรสาครได้สำเร็จ

3 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬา หมากล้อม ประเภท คู่ชาย โดยวรวัฒน์  ธนพัฒน์โสภณ และประชารักษ์  จริยาวัฒนกุล ได้ 1 เหรียญเงิน ,  ยูโด น้ำหนัก เกิน 78 กิโลกรัม ขึ้นไป หญิง พัชรพร  น้อยต้น  1 เหรียญเงิน ,   ลีลาศ  ประเภท สแตนดาร์ด Class C  วีรวัฒน์  มีตระกูล และโสภิตา  แตกกิ่ง ได้อีก 1 เหรียญเงิน

4 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬา มวยปล้ำในร่ม ประเภทฟรีสไตล์ หญิง รุ่น น้ำหนัก ไม่เกิน 62 กิโลกรัม  จุฑาทิพย์  สุดใจ 1 เหรียญทองแดง , ยูโด ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง ธนารีย์ วงษ์จันทร์ และ ธันยพร พงษ์เพ็ง 1 เหรียญทองแดง , หมากล้อม ประเภท คู่ผสม ธีรวีร์  ลือบัณฑิตกุล และวีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ อีก 1 เหรียญทองแดง ,  ลีลาศ ประเภท ลาตินอเมริกัน Class A รัฐนนท์  ศรีรัตนอร่าม และณิชกมล  เกตุพงศ์  ได้อีก 1 เหรียญทองแดง

มาร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเชียร์ลูกหลานคนสมุทรสาคร และรอลุ้นเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” กันนะคะ

Related Articles